Nơi cư trú Cho thuê,

#169800020

Nơi cư trú Cho thuê

10 000 €
( 3 825 900 Ft )

Monaco Belváros
Diện tích mặt bằng:
50 m2
Số phòng:
không có thông tin
Tình trạng:
không có thông tin
Phương thức xây dựng:
không có thông tin
Bờ sông

Đặt lịch hẹn xem trực tiếp!
Hãy điền thông tin và khung thời gian rành của bạn

Thời gian phù hợp

Trong tuần buổi sáng
Trong tuần buổi chiều
Trong tuần buổi tối
Cuối tuần buổi sáng
Cuối tuần buổi chiều
Cuối tuần buổi tối
Gửi
Có nội thất

Bạn có câu hỏi?
Hãy để lại thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

Gửi tin
Căn hộ gạch
Nhà vườn
Nơi giải trí
Tòa nhà văn phòng
Nơi cư trú
Phòng trưng bày
Nhà nghỉ